.

Samenwerking in gebiedsontwikkeling


Wij worden gedreven door een streven naar maatschappelijke meerwaarde en het behalen van synergievoordelen op gebiedsniveau (afbeelding 1). We hebben op basis van onze ervaringen met infra-projecten in gebiedsontwikkelingen hierop een visie ontwikkeld.

Zo beschouwen wij gebiedsontwikkeling en samenwerking als twee separate stromingen met ieder hun eigen succesfactoren (afbeelding 2). Aandacht en sturing op die factoren zijn van wezenlijk belang om op gebiedsniveau succes te kunnen boeken.
Daarbij beschouwen wij gebiedsontwikkeling als een transitieproces. Uit de literatuur (ook op heel andere inhoudelijke vakgebieden) over deze beide stromingen (transities en samenwerkingen), gecombineerd met onze ervaringen in het vakgebied zijn praktische succesfactoren afgeleid (afbeelding 3).

Naast de procesgerichte factoren, besteden we in onze visie ook aandacht aan de projectkant en de mensgerelateerde zaken.

Het geheel leidt niet tot een blauwdruk maar wel tot een in de praktijk bruikbaar denkkader....

U kunt ons altijd bellen voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. Wij lichten onze visie graag aan u toe.