Aan de slag met de watervisie voor waterschap De Dommel

Vorige maand hebben we samen met Verhoeven | De Ruijter de tender gewonnen voor het opstellen van de ‘watervisie’ voor het stroomgebied van Waterschap De Dommel. Een supertoffe en relevante opdracht, waar we onze brede ervaringen en gebiedskennis die we de afgelopen jaren hebben opgedaan goed kunnen inzetten.

Wat gaan we doen:
Het gehele stroomgebied van de Dommel zal van een systeem van ‘water afvoeren’ naar een systeem van ‘water vasthouden’ gaan. Een rigoureuze, maar ook noodzakelijke verandering in het watersysteem om weersextremen als droogte en zware regenval op te vangen. Deze ‘watertransitie’ heeft veel impact op de ruimtelijk inrichting en gebruik van stad en land. Het waterschap heeft daarvoor vorig jaar nieuw beleid vastgesteld met doelen, principes en maatregelen voor de komende 20 jaar: de ‘handelingsperspectieven’.

In de watervisie zullen deze handelingsperspectieven worden doorvertaald naar beeldende perspectiefkaarten, zodat inzichtelijk wordt wat dit betekent voor de gebieden. Samen met een op te stellen ‘storymap’ zorgt dit voor een goede basis om het gesprek te voeren met organisaties en betrokkenen in een gebied.
Ook wordt er een beleids- en onderzoeksagenda opgesteld per deelgebied, om voor het waterschap zelf inzichtelijk te hebben welke stappen nodig zijn om de watertransitie in de organisatie in te bedden en te laten slagen.

Maar voordat het zover is, gaan we eerst in werksessies met brede teams van het waterschap aan de slag! Deze opdracht voeren wij uit met: Merel Lammertink, jose vorstermans en Sander van den Helm als kernteam, met niet te missen ondersteuning vanuit Vicky van de laar en Jitske van Brink. Een mooie samenwerking!

Vorig artikel:
MLG 10 jaar!

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.