Soortmanagementplan; een oplossing voor onze klimaatdoelen

Om de klimaatdoelen voor 2030 te halen worden nu in sneltreinvaart de spouwmuren van huizen geïsoleerd. Voor MLG klinkt het halen van die klimaatdoelen als muziek in de oren! Maar, er is wel een bijkomend probleem: in spouwmuren verblijven beschermde dieren, die door die isolatie verdrongen worden… Dit betekent dat de populaties van die soorten zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen elke dag verder achteruitgaan.

Gemeente Heusden wilde dit probleem aanpakken en heeft MLG Gebiedsontwikkeling bv om advies gevraagd. Door middel van bureauonderzoek en overleggen met gemeentes en provincies blijkt een Soortmanagementplan (SMP) een oplossing te zijn. Met een SMP brengen we de verblijfplaatsen en foerageergebieden in beeld, zodat er mitigerende maatregelen getroffen kunnen worden. Zo voorkomen we negatief effect op de staat van instandhouding van deze soorten bij isolatie of bouwwerkzaamheden.

Met het SMP krijg je een gebiedsontheffing voor deze soorten voor maar liefst 10 jaar in je gemeente! Waardoor je als woningbouwcoöperatie of projectontwikkelaar veel tijd en geld kunt besparen in alle vergunningsprocedures.

Mede door diverse kamerbrieven en een doorslaggevende uitspraak vanuit de Raad van State over het na-isoleren van spouwmuren en de negatieve gevolgen daarvan, wordt de inzet van het SMP nu ook landelijk gedragen. Vooralsnog is de gemeente Heusden (in samenwerking met Woonveste Drunen) een van de eerste gemeentes binnen Noord-Brabant die hier zelf mee aan de slag gaat. Het ecologische bureau NatuurInclusief gaat ons helpen om dit plan aankomende twee jaar te realiseren. Zo ziet de toekomst er voor diverse beschermde dieren een stuk rooskleuriger uit en kunnen ze binnen de gemeente Heusden verder werken aan hun klimaatdoelen!

Vorig artikel:
Klimaatadaptatie

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.