MLG Klimaatpositief in 2022

Leven in tijden van Corona… Sinds het Corona-virus onze samenleving in zijn greep heeft gekregen waren we aanvankelijk vooral bang. Iedereen snapte dat onze gezondheid op het spel stond (en staat) en dat we dus noodzakelijke maatregelen moesten nemen. Na verloop van tijd ebde de angst weg en zijn we gaan zoeken naar andere mogelijkheden om toch aan de gang te kunnen blijven. En we hebben diverse mogelijkheden gevonden! Met nieuwe hulpmiddelen in onze nieuwe realiteit bleken er allerlei onvermoede neveneffecten te ontstaan. Een snel verbeterende luchtkwaliteit, snel verminderde uitstoot van broeikasgassen, schoner water, meer rust in en rond de steden en zich daarop aanpassende flora en fauna. Collateral gains!

De globalisering, het onbeperkt gebruik maken van de natuurlijke bronnen, het negeren van de klimaatverandering, het achteloos omgaan met de achteruitgang in biodiversiteit, eigenlijk wisten we wel dat dat niet goed kon blijven gaan, maar als je druk bezig bent en alles gaat goed… Dan is de stap wel erg groot om er iets aan te gaan doen. Dus, als er al iets goeds is aan deze pandemie dan zou het wel die bezinning en de daaruit volgende inzichten moeten zijn.

Als het bij dat moment van bezinning blijft en we, dadelijk als de wereld weer open gaat, gewoon doorgaan met waar we ergens begin maart mee stopten, zou dat écht jammer zijn. DUS… Nu gaat alles anders!!! Wij zijn ervan overtuigd dat er nu een unieke mogelijkheid is ontstaan om het nu toch echt anders te gaan doen, dat we leren van wat we nu zien gebeuren! En als je wilt dat het anders gaat, dan moet je daar zelf mee beginnen. Dat is misschien best wel klein en zet mondiaal niet zoveel zoden aan de dijk, maar als we hiermee een beweging in gang zetten die breder en breder wordt opgepakt, dan gaat het wel degelijk ergens toe leiden. En ik hoor overal rondom ons dat de noodzaak tot verandering wordt gedeeld. Gaan we de daad bij het woord voegen?

Wij gaan niet wachten of anderen het (ook) gaan doen, wij gaan door met wat we nu anders doen. En meer:

Wij gaan ons bedrijf MLG Gebiedsontwikkeling BV binnen nu en 2 jaar klimaatpositief maken!

Dat wil zeggen dat we onze eigen bedrijfsvoering minimaal klimaatneutraal willen maken en dat we anderen gaan uitdagen en helpen om dat ook te doen. Per saldo moet het klimaat er meer op vooruit gaan dan wij alleen zouden kunnen bereiken, klimaatpositief dus! Dat gaan we doen door bomen te planten, natuur te ontwikkelen, door duurzame energiebronnen te gaan benutten, door nieuwe dingen te bedenken én door dat verhaal te delen! Wij geloven dat het kan omdat we snappen dat het moet! Wij laten ons geen crisis aanpraten, want er is veel te veel om NU op te pakken in die ontwikkeling naar een klimaatpositieve economie!

Als je graag mee wilt doen, kijk met ons mee op onze (geheel vernieuwde) website. Daar willen we laten zien wat we doen, dat iedereen zélf het verschil kan maken. We brengen het terug naar het niveau waar we de gevolgen direct kunnen zien en waar we zelf het meest invloed op hebben: we gaan zelf aan de gang in onze eigen lokale leefwereld!

Vorig artikel:
Bomenchallenge

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.