De boswachter vertelt: het nieuwe compensatiebos in gemeente Best

Op 31 maart en 1 april 2020 is door Stichting Lokaal Compensatiebos de schop in de grond gezet, voor de aanplant van een heus nieuw bos. In de winter van 2019-2020 is er binnen het Brabants natuurnetwerk een akkerperceel gekocht met als doel de lokale biodiversiteit te bevorderen en een bijdrage te leveren aan een beter (leef)klimaat. Het perceel is ongeveer 1,2 hectare groot en ligt in het buitengebied van Gemeente Best, aansluitend op natuurgebied De Scheeken.

Ligging van het Compensatiebos, net ten oosten van de A2 (Den Bosch-Eindhoven)

Er zijn in het bos in totaal 5500 nieuwe bomen aangeplant. Het is de bedoeling dat deze aanplant zich gaat ontwikkelen tot een gemengd loofbos van inheemse soorten bomen, struiken en planten. De dominante boomsoorten in het bos zijn haagbeuk (Carpinus betulus), es (Fraxinus excelsior) en zomereik (Quercus robur). De struiklaag zal gaan bestaan uit veldesdoorn, hazelaar, wilde kardinaalsmuts, sporkehout, liguster, wilde appel en mispel. Dat zijn soorten die erg aantrekkelijk zijn voor vlinders, vogels, bijen en andere dieren, vanwege de rijkdom aan bloemen, bessen en noten. Dit zal de lokale biodiversiteit een impuls geven.

Moerassprinkhaan waargenomen in het COmpensatiebos

Vanaf het voorjaar wordt de soortenrijkdom wekelijks in de gaten gehouden door een ecoloog van MLG, die daarbij gebruik maakt van een wildcamera. Het was al direct merkbaar dat het jonge bos snel werd ontdekt door veel sprinkhanen (zoals de moerassprinkhaan) en vlinders (zoals het oranjetipje). Ook maakte een paartje roodborsttapuit deze zomer gebruik van het Compensatiebos, ze hebben er hun territorium gevestigd. Het blijkt dus dat de dieren al snel in de gaten hebben wat het jonge bos te bieden heeft en er al meteen gebruik van maken.

Vorig artikel:
Mijn zoektocht met een glimlach

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.