De mooiste verhalen over mens en gebied

In mijn vorige blog schreef ik “vroeger maakt alles beter?”.
Daarmee doelde ik op kennis van vroeger die helpt om samen met de mensen uit het gebied nóg betere plannen te maken.
Een mooi voorbeeld daarvan vind ik de Tongelreep (mooiste beek van Brabant J) aan de grens met België. Dankzij topotijdreis wordt al snel de rijke historie van dit stukje beekdal zichtbaar. Van woest moeras- en heidegebied begin 19e eeuw (let op de oversteek “Brugger Huis”), via vloeiweidelandschap (“irrigatien”), ontgonnen landbouwgrond naar wat het nu is. Ook is het ontstaan van de nederzetting “Bruggerhuizen en de ontwikkeling rond Hermitage/klooster Achelse Kluis mooi te zien.

Historie is niet alleen leuk, het leert ons ook veel over de mogelijkheden in een gebied. Een vloeiweidesysteem van vroeger kan bijvoorbeeld hersteld worden en ingezet worden als “waterbuffer” om water vast te houden in droge tijden of juist overtollig water op te vangen.
Ook zegt historie veel over het (vroegere) gebruik en de rol van de mens in een gebied. In dit voorbeeld is de ontginning en de rol van het klooster bijvoorbeeld van belang.

In mijn werk vind ik niks mooier dan het ontdekken van deze geschiedenis van mens en gebied. En dan de koppeling te maken met de huidige functies en belangen. Het levert niet alleen waardevolle gesprekken op maar ook relevante informatie om een projectplan nog nét even beter te maken. Bijvoorbeeld waar vroeger precies dat oude bruggetje gelegen heeft.
Een combinatie van het ruimtelijke en het menselijke dus eigenlijk. Je zou kunnen zeggen dat dit samen het “Profiel” van een gebied vormt.
Zo’n Gebiedsprofiel is een hele mooie eerste stap in een succesvolle gebiedsontwikkeling. Het maakt belangen en kansen zichtbaar, helpt bij het maken van keuzes en geeft het project een vliegende start!

Meer weten over de mogelijkheden van ons “Gebiedsprofiel”?
Ik vertel er graag over!

Ynte Bekema

Vorig artikel:
Landgoederen Oldenzaal

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.