De toekomst van Nederland

In mijn vorige blog schreef ik al iets over inspiratie en waar je dat uit kunt halen. Stiekem was dat een opstapje naar de activiteit van vrijdag jl. Afgelopen vrijdag hebben we namelijk een speciaal teamoverleg gehad bij MLG. Niet alleen omdat we elkaar weer fysiek konden ontmoeten, maar ook omdat we het samen hebben gehad over de toekomst van Nederland.

De toekomst van Nederland is een essay geschreven door Floris Alkemade. Floris Alkemade is architect, stedelijk ontwerper en sinds september 2015 rijksbouwmeester. In zijn essay schrijft hij over de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven van Nederland (bijvoorbeeld Klimaatverandering, afname biodiversiteit en de energietransitie) en de vraag hoe al deze grote opgaven gerealiseerd moeten worden. Deze vragen zijn groot, zo schrijft Floris Alkemade, maar niet onoplosbaar. Belangrijk is dat we juiste keuzes maken, waarbij de overheid, markt, kunst en wetenschap betrokken moeten worden. Daarbij moeten we stoppen met grote vraagstukken als losse problemen zien, én dat lukt alleen als we samenwerken.

Het boek inspireerde de directeuren van MLG, Marco Lier en Joost Maas, om iets te organiseren waarin samen met alle collega’s wordt nagedacht over de maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken die in Nederland spelen. Samen met Jan Barwegen dacht ik met hen mee, en hebben we “de MLG-inspiratiecyclus” gelanceerd. Iets dat met enthousiasme door mijn collega’s werd omarmt.

De MLG-inspiratiecyclus bestaat uit drie stappen, die elk jaar herhaald worden:

1.      Inspiratie op papier (d.m.v. een boek, essay, interview, krantenbericht etc.)

2.      Inspiratie op maat (tijdens een teambijeenkomst inspiratie uitwisselen m.b.v. werkvormen)

3.      Inspiratie in het veld (route met locaties waar inspiratie kan worden opgedaan. Hierbij kan bijvoorbeeld  worden gedacht aan projectbezoeken van collega’s en/of het uitnodigen van sprekers om onderweg iets te vertellen).

Dit met als doel om elkaar te inspireren rondom die grote uitdagingen waaraan we als MLG elke dag aan werken.

Tijdens de teambijeenkomst van vrijdag hebben we de eerste stappen in de inspiratiecyclus gezet en hebben we samen aan de hand van “speed dates”, vragen en stellingen gepraat over het essay van Floris van Alkemade. Dit boekje had elke collega van tevoren ontvangen en gelezen. Na een plenaire discussie is de teambijeenkomst uiteindelijk voldaan afgesloten en is iedereen huiswaarts gegaan. Een flinke dag, met een hoopvolle uitkomst. Ik ben blij dat ik hieraan mee heb mogen denken en organiseren. Ik ben benieuwd wat de toekomst ons brengen zal.

Nieuwsgierig geworden of zou je zelf graag iets komen vertellen? Neem gerust contact op met mij en/of Joost Maas.

Anneloes

Vorig artikel:
Puppy, wat doe ik verkeerd?

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.