Duurzaam en Verbonden! Dat is Gangbaar.

Ik was afgelopen weekend bij een gangbare boer. Om precies te zijn op erve ’t Overweg bij Diepenveen, een pachthoeve van de stichting IJssellandschap. Het bedrijf heeft de kwalificatie van gangbaar en dat klinkt vaak als behoudend en niet willen ontwikkelen. Bij het Overvelde heb ik weer gemerkt dat gangbaar niet bestaat. Iedere ondernemer is uniek en Wilco en Heleen van Beek laten dat zien. Het bedrijf heeft een melktap: je kunt er dagverse rauwe melk tappen voor een euro per liter. En het werkt!
Mensen komen melk halen: het is een veilig Coronauitje en de Van Beeks zijn graag in verbinding met mensen. Wilco zegt ‘Vaak levert dit de mooiste gesprekken op en daar krijg je weer energie van!’ Een positief verhaal in plaats van het geweld van ronkende trekkers.
Het gesprek kwam op de bedrijfsvoering. Er worden voederbieten geteeld en er is aandacht voor het robuuster maken van de veestapel door een gericht kruisingsprogramma. Kortom erve ’t Overweg op weg naar Duurzaam via Verbinding.

Veel agrariërs ondervinden al jaren gebrek aan Verbinding. Ze krijgen de Piet toegespeeld: zij alleen als schuldigen aan stikstofcrisis en landschapspijn. Dat de consument niet de ware prijs wil betalen voor hun producten vergeten we gemakshalve en vooral ook het feit dat de politiek alleen met mooie woorden lijkt bij te dragen aan verandering.
Bovendien houden veel agrariërs ook nog eens noodgedwongen mensen van hun erf: bang voor de overbrenging van ziekten, want zo gevoelig is hun bedrijfssysteem geworden. Feitelijk zitten ze al jaren in een soort van lockdown: ze kunnen geen kant op.

In deze Coronatijden hebben veel mensen het moeilijk. De fysieke Verbondenheid moet achterwege blijven om het virus op afstand te houden. We kopen massaal via internet met alleen ‘verbinding’ via wifi of een 4G netwerk.
De familie Van Beek laat zien dat zelfs in deze tijd die andere Verbinding bereikt kan worden: ze zijn voor mij een inspiratie van Verduurzaming en Verbinding. Laat dat het nieuwe Gangbaar zijn.

Jan

Vorig artikel:
Gebiedsgerichte Aanpak in groen-blauwe maar ook rood-grijze projecten

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.