Gebiedsgerichte Aanpak in groen-blauwe maar ook rood-grijze projecten

Stikstof, klimaat, landbouw & duurzame bouwplannen, ze dingen allemaal mee naar die ene hoofdprijs als het gaat om (politieke) ‘aandacht’.
Laten we voor deze keer dan eens 4 hoofdprijzen uitdelen! Ze vragen immers TESAMEN om een structurele en gebiedsgerichte aanpak in de vorm van een concreet en omvangrijk maatregelenpakket om de uitstoot van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en weer een gezond klimaat te kunnen omarmen.
En laten dat nu precies de thema’s zijn die overheden nu op steeds meer gebieden integraal aanpakken onder de noemer: de Gebiedsgerichte Aanpak, en omdat we van afkortingen houden: GGA’s!

In onze optiek, die van MLG dus, begint zo’n GGA in het gebied zelf. In onze visie en proces stellen wij partijen zoals agrariërs, terrein beherende organisaties, natuurorganisaties, waterschappen, gemeenten, provincies in een centrale en cruciale rol bij het wegen van belangen en issues. Wij zoeken daarbij altijd naar synergie! Uiteraard gaat het dan altijd over zowel de belangen vanuit beleidsurgentie als over belangen vanuit gebiedsurgentie.

Het zoeken naar synergie wordt in onze ogen perfect geïllustreerd met het voorbeeld waarbij twee zussen ruziën over één sinaasappel. Na een onderhandeling zijn de twee zussen uiteindelijk overeengekomen de sinaasappel in tweeën te delen. De ene zus nam haar helft, at het vruchtvlees op en gooide de schil weg. De ander zus gooide het vruchtvlees weg en gebruikte de schil van haar helft om een cake mee te bakken….

Al te vaak laten onderhandelaars ‘geld op tafel liggen’. Ze worden het niet eens, terwijl dat wel had gekund. Of de overeenkomst die ze wel bereiken, had beter kunnen zijn. Te veel onderhandelingen eindigen met een halve sinaasappel voor elke partij in plaats van al het vruchtvlees voor de één en de hele schil voor de ander.

We passen deze methode nu al op én in diverse gebieden toe, en we mogen stellen met veel plezier en succes: in De Peelvenen, de Kampina (Oisterwijk), het gebied rondom de grenscorridor/N69 in Brabant en duurzaam verplaatsen en recreëren op de Veluwe (rondom Kootwijk).

Ook zo benieuw hoe wij die sinaasappel in uw gebied laten smaken?

Rob Huisman

Vorig artikel:
Onboarding MLG

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.