Gebiedsproces

In mijn vorige blog heb ik het uitgebreid gehad over de zogenoemde ‘Broodbaksessie’. Een brainstormsessie waar we SAMEN met de (potentiële) opdrachtgever een vraagstuk tackelen en een concrete strategie hiervoor creëren. Tijdens de laatste broodbaksessie was men zo enthousiast dat er nu een opdracht aan ons is verleend om deze strategie uit te voeren.

Het is een omgevingsmanagent klus in een landelijk gebied waar onder andere de welbekende natuur- en boerenconflicten spelen. In een ander project wat ik ondersteun zitten we met identieke partijen aan tafel. We zijn hier al wat verder in het proces. De MLG methode heeft hier heel goed gewerkt waardoor we samen gedragen oplossingen hebben gezocht en gevonden!.

We hebben als onafhankelijke partij in dit proces eerst alle stakeholders één op één gesproken. Tijdens deze gesprekken hebben we geluisterd en alle belangen in issues opgehaald. Nadat we deze in een matrix hebben gezet bleek dat er een gezamenlijk belang was, namelijk droogte. Zowel de natuurorganisaties als de boeren hebben er last van, wellicht merkbaar op een andere manier, maar gedragen oplossingen hiervoor vinden lossen de meeste problemen op.

Na de persoonlijke gesprekken zijn we een aantal keren als groep bij elkaar gekomen. Tijdens deze sessies zijn we samen op zoek gegaan naar concrete oplossingen voor de problemen. Het ver weg blijven van standpunten en focussen op het gezamenlijke belang was tijdens deze gesprekken dé manier om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Inmiddels zijn we in de afrondingsfase van dat gebiedsproces. We hebben mooie oplossingen gevonden en deze zijn direct gezamenlijk opgepakt.

In het project waar we net mee gestart zijn, hebben we een vergelijkbare strategie die we gaan toepassen. Nu dat ik vergelijkingsmateriaal heb, ben ik erg benieuwd wat de overeenkomsten en verschillen gaan zijn. Ik hou jullie op de hoogte!

Vorig artikel:
Wat gaan zij nu weer doen?

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.