Landschapsontwerp bij MLG

Gebiedsontwikkeling is een breed begrip en meer dan abstracte grootschalige gebiedsprocessen. Binnen de projecten bij MLG vormt landschapsontwerp een belangrijke sleutel. Processen, belangen en ideeën een creatieve en beeldende vertaling geven waarbij gekeken wordt naar de landschappelijke aspecten, daar houden Sander van den Helm en Dafne van den Bighelaar zich met veel enthousiasme mee bezig.

Bij MLG werken zij aan ontwerpprojecten van verschillende schaalniveaus. Met de kaart op tafel tijdens werksessies zoals bij diverse GebiedsGerichteAanpak projecten van Provincie Noord-Brabant en de Watervisie voor Waterschap De Dommel. Met beeldende producten als uitkomst geeft dit vervolgens handvaten om het gesprek in het gebied aan te gaan zoals bij de Herinrichting van de N303 door Provincie Gelderland en Gebiedsvisie ‘De Kar’ in Gemeente Voorst.

Maar ook op kleinere schaal heeft MLG de capaciteit in huis om projecten met een ontwerpende aanpak van initiatief tot uitvoering te brengen, zoals Vergroeningsmogelijkheden bedrijventerrein Zevenhont in Gemeente Zwartewaterland, Compensatie inrichtingsplan in Gemeente Heusden, compensatieplannen voor Ruimte voor Ruimte en diverse landschappelijke inpassingsplannen.

Wat het schaalniveau ook is, we starten letterlijk in het gebied; met de voeten in de klei samen met de betrokkenen komen tot haalbare en creatieve oplossingen. Dit kunnen ontwerpen zijn op gebied van landschap, natuurontwikkeling, hydrologie en klimaatadaptatie, maar bij MLG is er ook ervaring op het gebied van infrastructuur, ruimtelijk ontwikkelingen en stedenbouw. Kortom, de ontwerpers bij MLG kunnen met diverse projecten uit de voeten.

Vorig artikel:
Gebiedsontwikkelaar worden, net als Rob?

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.