Mogelijkheden om natuurprojecten en dus CO2-opname te versnellen…

Mogen wij u eens een flinke schop geven ?

Vanuit reflectie in coronatijd, gaat MLG nog een flinke stap duurzamer de toekomst in. We doen dat vanuit het uitgangspunt dat het goed is om zaken lokaal en zelf te doen. En dit met oog voor de lange termijn.Zo hebben we al een stuk landbouwgrond verworven waarop we bomen hebben geplant. Door de bomen te verkopen met als doel andere mensen hun CO2 te laten compenseren, dragen we bij aan de bewustwording van eenieder, aan de biodiversiteit én maken we de realisatie van een volgend bos financieel weer mogelijk. Dus mocht u ook nog een steentje willen bijdragen aan de natuur in eigen land en bijvoorbeeld uw personeel of relaties een bijzonder duurzaam cadeau willen geven? Klik de link voor meer informatie over stichting Lokaal COmpensatiebos die we met partners Adjust en 80DR hebben opgericht.

Onder het motto “mogen we u eens een flinke schop geven” zetten we nu de volgende stap en gaan we als MLG zélf grond verwerven om nog meer natuur te realiseren. Hiertoe hebben we de stichting Lokale Natuurontwikkeling in het leven geroepen. Ook hier geldt, we pakken kansen om de aanleg van natuur te versnellen en dát in ‘eigen’ land.

Wij benutten kansen en met een combinatie van lef, deskundigheid en efficiency zullen de projecten succesvol zijn!  En dit betekent goed nieuws op heel veel fronten: door sneller natuur te realiseren wordt de opname van CO2 bijvoorbeeld ook weer versneld!En in het geval dat ook u de laarzen wenst aan te trekken, … schroom niet ons te contacteren om te kijken hoe wij uw gewenst project samen gaan realiseren.Versneld CO2 reduceren door versneld natuur te realiseren; wij zetten de schop in de grond!

Marco Lier

Vorig artikel:
Verbinding van landbouw en natuur

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.