Samen werken aan natuurherstel

Goed nieuws voor de gevlekte witsnuitlibel, de koraaljuffer libel, drijvend fonteinkruid en waterdrieblad 😊. Dit zijn dier- en plantensoorten die voorkomen in de Zandenbosvennen bij Nunspeet.

Op 28 mei heeft de oplevering van het werk voor het behoud van de Zandenbosvennen van Staatsbosbeheer plaatsgevonden. Het doel van het project is de natuurkwaliteit en het waterpeil in de vennen te verbeteren, zodat het leefgebied van kwetsbare dier- en plantsoorten naar de toekomst toe behouden blijft.

Fleurine Peletier was hierbij aanwezig vanuit haar rol als omgevingsmanager alsook leden van de Klankbordgroep welke bestond uit bewoners van de gemeente Nunspeet, de gemeente en verschillende specialisten zoals een hydroloog, ecoloog, een cultuurhistoricus en natuurlijk een boswachter. Door de aanwezigheid van de gedeputeerde natuur van de provincie Gelderland, Harold Zoet, wethouder Mark van de Bunte van de gemeente Nunspeet en Arjan Snel, provinciehoofd Staatsbosbeheer Gelderland, werd het belang van dit project nog eens extra onderstreept.

‘Erg mooi om te zien hoe het ontwerp, dat in samenspraak met een klankbordgroep is gemaakt, nu daadwerkelijk is uitgevoerd.’ aldus Fleurine.

Vorig artikel:
Een prikke(le)nd uitstapje voor Jitske

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.