Team op locatie: Complex project in de Gemeente Stichtse Vecht

Afgelopen vrijdag zijn we met de boot de Kievitsbuurten bij Breukelen opgegaan, om dit bijzondere legakkerlandschap te bekijken. Onze collega Amy Valckx – van Eijk begeleidt daar een van de projecten: het gebiedsgerichte omgevingsprogramma Scheendijk.

De Kievitsbuurten vormen een bijzonder gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie samenkomen. Momenteel wordt er in het gebied gewerkt aan het ontwikkelen en versterken van dat ‘vrijetijdslandschap’. Het is een complexe opgave doordat er veel thema’s spelen vanuit veel verschillende belangen zoals; parkeren, water, afval, veiligheid, bereikbaarheid, ondernemen, recreëren, natuur en wonen.

Het doel van het omgevingsprogramma is het gebied een kwaliteitsimpuls te geven en de omgevingsvisie concreter uit te werken in een uitvoeringsprogramma. Hierin wordt de integrale afweging gemaakt over alle thema’s in het gebied.

Ook bezochten we een ander project in de Kievitsbuurten: het legakker herstel project. De gemeente Stichtse Vecht is daar bezig door middel van pilots met het onderzoeken naar welke type natuurvriendelijke oevers het beste in het gebied werkt.

Vorig artikel:

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.