Verbinding van landbouw en natuur

Terug naar normaal, dat is mijn hoop voor het jaar 2021

Ik werk als omgevingsmanager in vier N2000 gebieden in Twente.
In 2021 gaan we aan de slag met de uitvoering van het project in Punthuizen-Stroothuizen. De manier waarop? Dat zal afhankelijk zijn van de uitspraak van de Raad van State die we begin maart verwachten.

De bespreking van het inpassingsplan bij de Raad van State eind november 2020 was op verschillende manieren boeiend. Het was inhoudelijk een belangrijke bespreking en mede door de anderhalvemetersamenleving werd het een lange dag.
Inhoudelijk gezien denk ik dat de Raad van State zich zal uitspreken over de belangen van de agrariërs die we raken met onze natuurherstelmaatregelen. De achterliggende vraag die werd gesteld is of ze wel voldoende gehoord en gecompenseerd worden.

In de drie N2000 gebieden in de gemeente Dinkelland (voor het gemak afgekort met BB, LEM en AVAV) gaan we in 2021 de Inrichtingsplannen definitief maken en vastleggen in provinciale inpassingsplannen. Ook in deze gebiedsprocessen zal de uitspraak van de Raad van State zeker doorklinken.

Voor mij persoonlijk wordt 2021 het jaar van de uitdaging om bij te dragen aan de verbinding van landbouw en natuur. Feitelijk hebben we de verschillen tussen landbouw en natuur steeds groter gemaakt. Er zijn scherpe grenzen gemaakt tussen beiden. Door de diverse standpunten, meningen en verwijten van de achterliggende jaren zijn de grenzen scherper geworden: de muren hoger en de loopgraven dieper. Waar we naar toe moeten is het slechten van de muren en het dichten van de loopgraven. We moeten elkaars belangen onder ogen zien en daarmee aan de slag; de verbinding zoeken. Je zult zien dat er gemeenschappelijke belangen zijn waar we samen aan kunnen werken. Ik geloof dat in de gebieden de sleutel tot verbinding bij de individuele agrariërs en terreinbeheerders ligt. Door Corona is het nog niet zo eenvoudig om die verbinding te maken en in stand te houden. Dus om die reden hoop ik dat 2021 weer een ‘normaal’ jaar wordt: de verbinding tot stand brengen. Dat is het normaal waar ik aan werk.

Jan Barwegen

Vorig artikel:
Kansen met Corona,  het klimaat de goede kant op helpen

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.