Zelf natuur ontwikkelen

Met MLG zijn we nu al ruim 5 jaar actief! Daarbij doen we veel in natuurontwikkeling, en worden we  door overheden ingezet om hen te helpen de groene doelen te realiseren. Meestal op basis van inhuur, steeds meer op basis van productvragen.

Omgevingsmanagement (veel keukentafelgesprekken) en het begeleiden van het proces zijn onze favoriete bezigheden. Onze overtuiging is dat je meer bereikt als je niet met een uitgekristalliseerd plan aanschuift aan de keukentafel. Je gaat het gesprek aan waarbij je wel weet dat je aan realisatie van natuurdoelen gaat werken, maar nog niet weet hoe je dat precies gaat doen. Na 5 jaar praktijkervaring is het gelijk van deze stelling wat ons betreft ruimschoots aangetoond!

Met die ervaring in onze bagage hebben we de stoute schoenen aangetrokken: we gaan zelf ook een steentje bijdragen aan een duurzamer Nederland door zelf gronden te verwerven en om te vormen naar natuur. Maar niet met dát als doel alleen. Door de mensen die in de omgeving van een dergelijk gebied wonen en werken te betrekken zorgen we voor draagvlak. Als er draagvlak in de directe omgeving is,  levert dat meer hectares natuur op,  maar zeker zo belangrijk is dan de kans ook groter dat die natuur zich optimaal kan ontwikkelen. Én bovendien is het veel leuker om zoiets samen te doen met mensen die het gebied beter kennen dan wij!

Onze eerste 1,2 ha hebben we inmiddels gerealiseerd in de vorm van ons Compensatiebos, en dat smaakt naar meer. Binnen het Groene Woud hebben we in het verleden samen met Orbis een subsidieaanvraag geschreven voor de aanleg van ruim 20 kilometer EVZ. De subsidie is toegezegd maar dan begint het pas echt! Het lijkt ons een uitdaging om ook een bijdrage aan de realisatie van die EVZ’s te gaan leveren.

Daar gaan we nu mee aan de slag, alles begint met het verwerven van een grondpositie in het gebied, dus daar gaan we mee beginnen. Aangezien we geen eindbeheerder van een EVZ willen zijn, is het ook handig om afspraken te maken met gemeente en/of waterschap over de mogelijkheden om die ingerichte gronden aan hun door te leveren als wij zover zijn.

Ik stel het me het proces voor als een hele kluwen wol, waar je een begin aan moet zien te vinden. Dat lijken we gevonden te hebben, de volgende keer vertel ik of dat inderdaad klopt en hoe we dan weer verder zijn gekomen.

 

Vorig artikel:
De boswachter vertelt: het nieuwe compensatiebos in gemeente Best

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.