.

Advies diensten MLG

Proces- en projectmanagement

MLG werkt in diverse provincies aan de PAS. Ook zijn we vaak als meewerkend en meedenkend (technisch) Omgevingsmanager actief voor projectteams. Dat doen we in opdracht van verschillende partijen en werken zo ook op verschillende manieren. Onze insteek is altijd risico gestuurd met het oog op het projectdoel. Daarbij werken wij veelal samen met partijen, in goede sfeer en buiten de gebaande paden. Wij gaan uit van het gebied en gaan samen voor praktisch resultaat. Onze houding is pragmatisch, we gebruiken ons boerenverstand en onze laarzen staan klaar!

Highlights 2016:
- LTO: Field Lab. In 2016 is het eerste plan van maatregelen opgeleverd. Inhoudelijk doordacht én met draagvlak in het gebied!
- Staatsbosbeheer: Subsidie aanvraag PAS in Overijssel opgeleverd, wat de basis is voor de subsidie aanvraag en het uitvoeringsprogramma.

Ruimtelijke planvorming

Wij helpen u graag verder met al uw vraagstukken op het gebied van ruimtelijke planvorming. Dit kan van abstracte gebieds- en structuurvisies tot gedetailleerde inrichtingsplannen. De combinatie van landschapsarchitecten, ecologen en landbouwdeskundigen binnen het team zorgen voor integrale producten waarbij met alle belangen in het buitengebied rekening gehouden wordt.

Wet- en regelgeving

Binnen MLG is volop specialistische kennis aanwezig op het gebied van subsidieregelingen, (groene) wetgeving en beleidsvorming. We hebben zelf een jurist in dienst en korte lijnen met de diverse betrokken overheden. We kunnen u geheel ontzorgen in uw subsidie- of vergunnings-trajecten. Van vergunningenscan, het bijbehorende traject, een beleidsplan of bijvoorbeeld een natuurcompensatieplan behorende bij de nieuwe Wet Natuurbescherming.