.
17/03/2017

Aanbrengen kwelschermen in Flevoland

De uitvoering van de herstelmaatregelen in de natuurgebieden Gorzenveld en Gruttoveld is in volle gang! De maatregelen zijn erop gericht om de wateraanvoer te verbeteren en om het weglekken van water te voorkomen. Bestaande sloten zijn inmiddels verondiept en er zijn nieuwe sloten gegraven. Ondiepe en brede sloten zorgen voor voldoende wateraanvoer, maar beperken tegelijkertijd de oppervlakkige wegzijging. Met de vrijkomende grond zijn de kades rond beide gebieden opgehoogd, waarna verticaal folie wordt aangebracht in de kades. Bij het aanbrengen van deze kwelschermen is intensieve begeleiding nodig die mede door Keesjan Douw vanuit MLG B.V. wordt verzorgd. Het is van cruciaal belang dat de folie niet te diep wordt aangebracht, omdat er dan een lek in de verder waterdichte ondergrond wordt gecreëerd. Door de wisselende dikte van de laag ongerijpte klei, moet de folie met wisselende hoogte worden aangebracht. De begeleiding bestaat voor een belangrijk deel uit het plaatsen van grondboringen waarmee de bodemopbouw nauwkeurig in de gaten wordt gehouden en op basis waarvan de diepte van de sleuvenfrees wordt bepaald.