.
16/11/2018

Agrariërs ondertekenen intentieverklaring Cruijslandse Kreken

Op donderdag 15 november 2018 hebben 4 agrarisch ondernemers een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk 2,2 kilometer ecologische verbindingszones te realiseren. Waterschap Brabantse Delta heeft voor het realiseren van een waterberging in het projectgebied ook een intentieverklaring ondertekend.    

Jan-Willem de Weert, een van de agrariërs, benadrukte het doel van het project voor de toekomst: minder waterschade. ‘Om het doel te behalen, hebben we elkaar nodig. Ik hoop op het buurman-effect, waarbij buren elkaars voorbeeld volgen en het belang ervan inzien om ook een ecologische verbindingszone aan te leggen.’

Wat staat er in de regio te gebeuren?

Het klimaat verandert, samenwerkingspartners slaan de handen ineen om het projectgebied klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Om meer ruimte te creëren voor water en tevens de biodiversiteit in het gebied te vergroten, worden ecologische verbindingszones aangelegd. Deze worden zelf door agrarisch ondernemers op eigen grond gerealiseerd. Daarnaast wordt het huidige watersysteem verbeterd, om wateroverlast in de toekomst tegen te gaan. Vanuit het programma West Brabantse Waterlinie kunnen recreatieve doelen worden meegenomen. De samenwerking tussen agrarisch ondernemers, provincie Noord-Brabant, gemeenten Steenbergen en Roosendaal, waterschap Brabantse Delta en Brabants Landschap is een unieke kans om het gebied een impuls te geven voor de toekomst.

Vervolg project

Eerder werden een samenwerkingsovereenkomst en uitvoeringsprogramma ondertekend. De intentieverklaringen zijn een vervolg en belangrijke mijlpaal in het project. Om alle maatregelen in het project uit te voeren, moet er nog 1,5 kilometer aan natuurlijke oevers worden ingericht door particuliere grondeigenaren. De samenwerkingspartners zijn hierover nog in gesprek met agrariërs in het projectgebied.

Onderdeel van een gebiedsontwikkeling

De Cruijslandse Kreken liggen binnen de Gebiedsontwikkeling Waterpoort. Waterpoort, een verband tussen ondernemers, overheden en burgers, stimuleert en steunt ontwikkelingen op de grens van land naar water in West Brabant.
 
Joost Maas en Marco Lier zijn als gebiedsmakelaar en projectleider nauw betrokken bij dit project.

Meer informatie is te vinden op https://waterpoortwerkt.nl/projecten/samen-werken-cruijslandse-kreken-en-smalle-beek