.
30/01/2017

Concept inrichtingsplan PAS Springendal-Dal van de Mosbeek opgeleverd

LTO heeft als bestuurlijk trekker, in opdracht van Provincie Overijssel, het voortouw genomen om voor het Springendal-Dal van de Mosbeek het maatregelen pakket in het kader van de PAS te valideren en verifiëren.
Als projectteam hebben we vanaf het begin ingezet op het gebruiken van de kennis van de eigenaren in het gebied. Deze eigenaren, waarvan sommige families er al honderden jaren wonen en leven, kennen hun gronden en de abiotische factoren het beste. Daarom is het Fieldlab (bestaande uit een ecoloog, hydroloog en landbouwdeskundige) bij alle eigenaren thuis aan de keukentafel geweest om te praten over de maatregelen en de gronden waarop deze maatregelen liggen. MLG heeft in de rol van Technisch Manager de input vertaalt naar inrichtingsmaatregelen. Dankzij de medewerking van alle eigenaren komt er kennis boven tafel die het Fieldlab gebruikt om te bepalen of we de juiste maatregelen nemen voor de aanwezige habitats. Deze informatie is gebundeld in een Inrichtingsplan.