.
16/03/2016

Efficiënter werken binnen Rijkswaterstaat

Als adviseur VTW-proces en contractmanagement ben ik verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe standaard-proces t.b.v. Verzoeken tot contractWijziging (VTW’s). Met de nieuwste kennis omtrent de groene kamer (overlegmodel), standaardisatie van contractwijzigingsformulieren en bekendheid met het reguleren van de ketencommunicatie zorg ik voor het afstemming binnen het IPM-team en de andere betrokken partijen. In mijn rol heb ik te maken met 4 prestatiecontracten en 1 DBFM-contract voor het A-wegenteam Midden-Nederland van Rijkswaterstaat.
 
VTW’s leveren in projecten veel gedoe op. De doorlooptijd van VTW’s is lang en het aantal groot. Het doel van het integrale VTW-verbetertraject is om de doorlooptijd te verkorten. Het idee komt voort uit strategy deployment (lean-methode voor sturing) en is één van de  prioritaire verbetertrajecten binnen RWS.
In 2014 is er een nieuw standaardproces ontwikkeld en dit standaardproces is uitgetest bij 7 RWS-projecten. Op basis van de positieve resultaten, is vanaf 2015 gestart met de verdere implementatie. Het proces zorgt voor een betere integrale aanpak van issues en resulteert in kortere doorlooptijden van contractwijzigingen. Dit zorgt ervoor dat er teambreed minder tijd besteed wordt aan deze werkzaamheden, iets wat aansluit bij de rijksbrede doelen omtrent efficiënt ketenmanagement en ‘lean’ werken.
 
Naast het implementeren en beheren van het VTW- en Groene Kamer-proces, bied ik tevens ondersteuning aan het projectteam in het contracteringsproces en borgen van de kwaliteit van de verschillende contractdocumenten. Ik richt mij daarbij voornamelijk op het contractueel toetsen van VTW’s.