.
09/04/2018

Hoogveenherstel afgerond in de Pelen

Met een kleine honderd aanwezigen, gevarieerde vraaggesprekken en een unieke wandeling door het gebied, werd woensdag 4 april het LIFE+ hoogveenherstelproject in de Deurnsche Peel en de Mariapeel opgeleverd. Staatsbosbeheer, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg en andere betrokken partijen stonden stil bij de werkzaamheden die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

Het watersysteem is aangepast, zodat water langer in het gebied blijft en het waterpeil kan stabiliseren voor de veengroei. Er zijn bijvoorbeeld 8 kilometer kades en 70 dammen aangelegd, 25 stuwen en duikers geplaatst en 40 kilometer sloten verondiept. Tevens zijn in de Mariapeel over een gebied van 300 hectare trosbosbesstruiken verwijderd die het gebied overwoekerden.
Op 6 en 7 september wordt er een Hoogveensymposium georganiseerd en op 15 september 2018 zal er een publieksdag in de Pelen plaatsvinden.

Lizette Koekkoek is als omgevingsmanager in opdracht van Staatsbosbeheer actief binnen het projectteam LIFE+ Peelvenen-Mariapeel. Omdat de omgeving enorm betrokken was bij dit project, is de rol van Lizette cruciaal geweest binnen het project!
Meer informatie: www.peelvenen-in-uitvoering.nl