.
18/07/2016

In dienst: Anya van Beek

Mijn motto is: ‘Wees niet bang om anders te zijn en onbegane wegen te verkennen,  te ontdekken en te bewandelen’. 

Op de volgende projecten ben ik ingezet: o.a. projectleiding ambitieniveau VTH Implementatie Nieuwe Natuurwet. Daarnaast zorg ik voor juridische en beleidsmatige advisering, ontwikkeling beleids-en uitvoeringsinstrumenten, borging en operationalisering van de organisatie van de uitvoering PAS en Natura 2000-beheerplannen.  

Wat mij enthousiast maakt? Het delen en verbinden van ideeën, kennis en ervaring, want dan ontstaat een sterke basis voor gezamenlijke projecten, ontwikkeling van nieuwe producten, nieuwe samenwerkingsverbanden en/of uitbreiding van kennis in het algemeen, waarbij  de mens centraal staat!