.
08/10/2015

In dienst: Joris van den Bekerom

Beste bestuurder, medewerker of omgevingspartner,

Mijn naam is Joris van den Bekerom, 26 jaar en woonachtig in Breda.
Opgeleid als planoloog, maar ondertussen ook de nodige ervaring opgedaan met mobiliteit, watermanagement en gebiedsontwikkeling.

Afgelopen maanden ben ik voor Lier Consultancy,  in samenwerking met waterschap Brabantse Delta, bezig geweest met de coproductie ‘Samenwerken in Gebiedsprocessen’.
Dit was een mooie start voor het ontwikkelen van een denkkader voor bestuurders en projectteams, die op diverse manieren deelnemen aan samenwerkingsprocessen  met de omgeving.

Voor MLG zal ik verdergaan met dit denkkader en de visie op samenwerking in gebiedsontwikkeling.
Ook zal ik mijn collega’s ondersteunen met andere werkzaamheden en projecten.
Uiteindelijk hoop ik een bijdrage te leveren, direct of indirect, aan het verzilveren van kansen op meerwaarde in de ruimtelijke ordening van Nederland.

Op gebiedsontwikkeling, professionele ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling!