.
05/06/2016

Introductie Godelieve van Tilborg

Per 1 april 2016 ben ik in dienst bij MLG Gebiedsontwikkeling, een organisatie die uitvoerend bezig is. Dit sprak mij enorm aan. Na jaren op lokaal en internationaal niveau projecten gecoördineerd te hebben (waaronder LEADER, POP en INTERREG) is het erg leuk om weer uitvoerend bezig te zijn. Samen met de lokale ondernemers kijken waar de win-win te behalen is.

Als dochter van een melkveehouder heb ik aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het is om de juiste keuze te maken op het juiste moment. Stoppen, doorgaan op de ingeslagen weg of juist het roer radicaal omgooien getuigen van lef en ondernemerschap. Het samen met ondernemers kritisch durven kijken naar hun bedrijf en bedrijfsvoering (omgevingsbewust), innovatieve verbindingen tot stand brengen en het out of the box denken  is de rode draad in mijn carrière als ondernemer en als adviseur (projectleider).  

Door mijn agrarische achtergrond (in 2003 het bedrijf van mijn ouders hobbymatig overgenomen) en mijn werk binnen overheden ben ik in staat om de verbinding te maken tussen beleid en praktijk. Vanuit de beleidsruimte samen met ondernemers kijken waar kansen liggen, zie ik als een enorme uitdaging. Vaak blijkt er meer mogelijk als je maar positief kritisch en met een open blik durft te kijken en te luisteren naar de ondernemers.

Ik ben geboren in Aarle-Rixtel en na mijn studie in Wageningen ben ik op de boerderij gaan wonen. Samen met mijn drie kids geniet ik iedere dag van het mooie uitzicht op Kasteel Croy en haar omgeving.

Op dit moment ben ik betrokken bij de inrichting van het Oude Aa-Dal, de EVZ Keerdijk en de organisatie van een inspiratiedag Landbouw (samen met de ZLTO en het programmabureau N69). Erg leuke klussen waar beleid en uitvoering samen komen.