.
07/01/2018

Jeroen Veldman als ecoloog gestart bij MLG B.V.

Vanaf 1 januari 2018 versterkt Jeroen Veldman het team van MLG B.V. als ecoloog, een waardevolle aanvulling van het team.

Jeroen heeft ervaring met o.a. de volgende projecten: Natura 2000 gebiedsdeskundige in Provincie Limburg, beheerplannen, PAS-gebiedsanalyses, Sarsven en De Banen, Weerter- en Budelerbergen & Ringselven, Geleenbeekdal.

“Mijn passie ligt bij het realiseren van natuurwaarden en de verbinding zoeken met andere maatschappelijke doelen om dat te bereiken. Ik werk graag samen om een mooi landelijk gebied te ontwikkelen, waar bewoners en betrokkenen trots op zijn en waar mensen graag naar toe komen. Ik hecht veel waarde aan kwaliteit en draagvlak in de regio. Flexibel werken en meedenken met de opdrachtgever om tot een mooi resultaat te komen zijn voor mij vanzelfsprekend. Ik zet graag mijn deskundigheid over diersoorten en gebiedsbescherming in om vraagstukken op te lossen en te zoeken naar oplossingen en kansen.”