.
16/06/2015

Keesjan Douw projectcoördinator Deldenerbroek

Voor een groot deel zullen de werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bemeste, rijke bovenlaag van de voormalige agrarische grond. Daarnaast zal echter ook een nieuwe beek worden aangelegd, als de ruggengraat van het gebied.
 
Het plan liep in 2013 vertraging op toen het rijk een streep haalde door een aantal natuurprojecten in Nederland. De provincie Overijssel vond echter de aanleg van een ecologische verbinding langs de Hagmolenbeek zó belangrijk dat het in het gat sprong dat het rijk liet vallen en miljoenen euro's uittrok voor de realisatie.
 
Nadat het project nog enkele maanden stil heeft gelegen wegens de opheffing van Dienst Landelijk Gebied en de projectbemensing daardoor was weggevallen, heeft de provincie de MLG-er Keesjan Douw per 1 mei 2015 opdracht verleend voor de projectcoördinatie.

De provincie heeft nadrukkelijk aangegeven dat met de doorstart van het project haast is geboden; de vrijkomende grond moet zoveel mogelijk in afstemming met de omringende agrariërs worden verwerkt. Dit op basis van afspraken die zijn gemaakt in het kader van de kavelaanvaardingswerkzaamheden die nog in het gebied moeten worden uitgevoerd wegens de afronding van de wettelijke herverkaveling. Dit past uitstekend onder het motto: 'werk met werk maken'.
 
Keesjan ondersteunt de provinciale projectleider in de voorbereiding- en realisatiefase. Het huidige voorontwerp moet worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp waar de betrokken grondeigenaren zich ook in kunnen vinden. Als er voldoende draagvlak is verkregen voor het plan zal dit worden uitgewerkt tot een bestek. Daarbij zorgt Keesjan voor het uitvoeren van de nodige onderzoeken, het wijzigen van de bestemmingsplannen en het aanvragen van de benodigde vergunningen. Tenslotte adviseert hij bij de aanbesteding van het werk en borgt een zorgvuldige uitvoering. Als alles volgens planning verloopt gaat eind 2015 de schop in de grond!