.
28/11/2016

Landbouwinspiratiesessie

MLG heeft op 24 november jl. samen met ZLTO en het programmabureau N69 een geslaagde Landbouwinspiratiedag georganiseerd.
Om de ondernemers even wakker te schudden is de dag gestart met een ondernemersquiz. Wie zijn je klanten, waar hebben zij behoefte aan en hoe innovatief ben jij als ondernemer? Door middel van stellingen hebben de deelnemers aangegeven er al dan niet mee eens te zijn. Na de quiz volgde een inspirerende lezing van Theo Thewessen (lector Location Intelligence aan de HAS-Geodan). Hij ging in op de snelle maatschappelijke veranderingen en hoe daar als ondernemer op in te spelen. Leon Clemens is ingegaan op de samenwerking in de Pielis. Samen bereik je meer dan alleen.
Gedurende het middagprogramma is in aparte werksessies gewerkt aan een 4-tal thema’s: Eigentijds eigendom, omgevingsgericht ondernemen, klimaatbestendig ondernemen en marktgericht ondernemen. Ondanks de ontwikkelingen in het gebied is iedereen met een positieve insteek aan de slag gegaan. Tijdens de werksessies zijn vele kansen voor innovatie benoemd en deze zijn na afloop van de sessies plenair gedeeld.
Aan het einde van de dag werd de belangrijke vraag gesteld ‘Hoe nu verder?’ Agrariërs die inspiratie hebben gekregen en innovatieve ideeën hebben, kunnen contact opnemen met ZLTO of het programmabureau N69. Zij zullen ondersteund worden in het verder uitwerken en realiseren van hun plannen. Het was een zeer geslaagde dag.