.
24/01/2018

Natura 2000-beheerplan Sarsven en De Banen vastgesteld

Jeroen Veldman zal op de informatieavond in de Reigershorst vragen beantwoorden over het ontwerp Natura 2000-beheerplan Sarsven en De Banen.

Na een intensief gebiedsproces, waarin de natuurdoelen en vergunningsvoorwaarden in de streek zijn besproken en in overleg zijn uitgewerkt tot een beheerplan, heeft Provincie Limburg weer een Natura 2000-beheerplan kunnen vaststellen. Dinsdag 23 januari is door Gedeputeerde Staten het Natura 2000-beheerplan in ontwerp vastgesteld. Op woensdag 24 januari zal er een informatieavond plaatsvinden in de Reigershorst in Nederweert-Eind, waarop de inhoud van het plan wordt toegelicht. Jeroen Veldman zal op deze avond namens Provincie Limburg aanwezig zijn om inhoudelijke vragen te beantwoorden.