.
11/12/2019

Natuurinclusief bouwen

Op 4 december heeft Provincie Overijssel aan de rand van de SallandseHeuvelrug in Holten het Biodifestival georganiseerd. Met een programma vol workshops en lezingen over allerlei thema’s werd kennis gedeeld over natuur in Overijssel. Allemaal in het kader van het programma Natuurvoorelkaar. Op het festival kwamen meer dan 300 mensen af. Een gemengde groep van overheden, terreinbeherende organisaties, natuurorganisaties, adviesbureau’s en vrijwilligers.

 Namens Provincie Overijssel gaf collega Jeroen Veldman samen met Marcel Schilleman van de Zoogdiervereniging en Arjan Otten van Provincie Overijssel een workshop over natuurinclusiefbouwen en -renoveren.

In de workshop werden de deelnemers uitgedaagd om mee te denken op welke manier verblijfplaatsen van vleermuizen en nesten en vaste rustplaatsen van vogels in de schil van woningen behouden kunnen blijven bij renovatie en isolatie. Er werden factsheet over 4 soorten gebouw-bewonende vleermuizen (zoals gewonedwergvleermuis) en 7 gebouw-bewonende vogels (zoals huismus en gierzwaluw) benut. Tijdens de workshop werden de websites www.bouwnatuurinclusief.nl en www.checklistgroenbouwen.nl gedemonstreerd. Ook waren verschillende vleermuiskasten te bewonderen, die door de aannemer netjes in de gevel kunnen worden ingemetseld.