.
15/11/2019

Overijsselse Vogelaarsdag

Op 9 november jl. werd de 17e Overijsselse Vogelaarsdag gehouden. Deze ontmoetingsdag voor vogelliefhebbers bood een interessant programma voor jong en oud. Collega Jeroen Veldman die voor Provincie Overijssel mede het beleid heeft ontwikkeld voor jaarrond bescherming van nesten van bijzondere broedvogels droeg zijn steentje bij en gaf een presentatie over de soortenbescherming in Overijssel.