.
02/09/2015

Provincie Overijsel uiterst tevreden over inzet van MLG

Van augustus 2014 tot en met juni 2015 heeft Keesjan invulling gegeven aan het projectsecretariaat van de Pilot Aanbesteding Eigendom en Beheer Reggedal. Dit betreft een innovatief en complex pilotproject, waarbij de provincie Overijssel, samen met het waterschap Vechtstromen, op zoek ging naar een nieuwe eigenaar van zo’n 85 hectare nog in te richten natuurgrond in het Reggedal bij Enter. De gronden zijn via een openbare Europese procedure aanbesteed, waarbij partijen gevraagd werd een aanbod te doen voor het eigendom en beheer van de gronden en waarbij kwaliteit doorslaggevend was voor de gunning.

Aangezien het hier ging om een nieuwe manier van werken van de provincie, was er geen sprake van platgetreden paadjes. Er moest een nieuwe manier van werken worden ontwikkeld, rekening houdend met de vele – en soms tegenstrijdige – belangen in het projectgebied. Keesjan heeft als projectsecretaris verbinding weten te leggen tussen de vele partijen en disciplines die bij dit project betrokken waren. Hij onderscheidt zich daarbij niet alleen door zijn inhoudelijke kennis van natuurontwikkeling, ook zijn enthousiasme en zijn open houding maken dat hij gemakkelijk aansluiting vindt bij partijen. Hij is behulpzaam, werkt zelfstandig en steekt graag de handen uit de mouwen, zonder daarbij overigens de verantwoordelijkheid van anderen over te nemen. Daarnaast heeft hij de flexibiliteit om in te spelen op veranderende omstandigheden, ook als dit afwijkt van zijn eigen overtuiging. Kortom, Keesjan was voor mij en voor dit project de ideale rechterhand.

Harke Dijksterhuis
Provincie Overijssel, projectleider bij de Eenheid Project- en Programmamanagement
hl.dijksterhuis@overijssel.nl