.
23/10/2015

Sander Uiterwijk projectleider voor Provincie Overijssel

Vanwege de noodzaak van tijdelijke vervanging van een projectleider, is Sander Uiterwijk van MLG BV per 1 september jl. begonnen als projectleider voor de landinrichtingen Enschede-Noord, Staphorst en Losser. De keuze van de provincie Overijssel viel op Sander vanwege zijn uitgebreide ervaring met landinrichting.

Genoemde drie landinrichtingen bevinden zich in de eindfase, wat betekent dat het accent ligt op het definitief maken van de desbetreffende ruilplannen, uitvoeren en opleveren restbestekken, kavelaanvaarding en opstellen van de eindafrekening met de belanghebbenden in de gebieden (agrariërs, terreinbeherende organisaties, waterschappen, gemeenten e.a.).

Een mooie uitdaging om de laatste stappen te zetten in deze ingrijpende gebiedsprocessen!