.
22/02/2018

Uitvoeringsprogramma Cruijslandse Kreken en Smalle Beek ondertekend

Op donderdag 22 februari 2018 hebben regionale partijen het Uitvoeringsprogramma Cruijslandse Kreken en Smalle Beek ondertekend.

In het hart van het gebied ondertekenden op de agrarisch ondernemers uit de regio, Waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Steenbergen en Roosendaal, provincie Noord-Brabant en Brabants Landschap de overeenkomst. 

Wat staat er in de regio te gebeuren?
De samenwerkingspartners, die tegengestelde belangen leken te hebben, lossen elkaars probleem op in een gezamenlijk project. Boeren lossen het probleem op van waterschap, gemeenten en provincie en leggen natuur (Ecologische Verbindingszone, kreekherstel, etc.) aan op hun eigen grond. Het waterschap realiseert op haar beurt een verbeterd watersysteem ten gunste van de boeren.

Joost Maas en Marco Lier zijn als gebiedsmakelaar en projectleider nauw betrokken bij dit project.

Meer informatie: https://waterpoortwerkt.nl/projecten/samen-werken-cruijslandse-kreken-en-smalle-beek/