.
20/10/2016

Vacature (junior) jurist

Wij zijn op zoek naar een (junior) jurist met afgeronde Hbo-opleiding.
MLG Gebiedsontwikkeling is een jong bedrijf dat zich bezighoudt met project- en procesmanagement in het buitengebied. Wij gaan voor gedragen projecten, vanuit het gebied. Onze mensen snappen hoe je partijen bij elkaar brengt en worden gedreven door een streven naar meerwaarde voor iedereen, kortom: samenwerken op gebiedsniveau met synergie als ambitie.
Wij werken op die manier aan groene en blauwe projecten en doen dat met veel plezier en lol.
Onze “bijnaam” is dan ook Meer Lol in Gebiedsontwikkeling!

Ben jij ook niet vies van een beetje plezier in je werk, en herken je je in onderstaand profiel, neem dan contact op met Monique Smits (06-13986671 of monique@ml-g.nl).

Kennis/ affiniteit met:
- De Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), dan wel bereid is hierover snel kennis op te doen
- Uitgebreide kennis van Awb, in het bijzonder de procedure, die hierop van toepassing is
- Een zekere kennis van de landbouw kan zeker helpen, dan wel bereid is hierover snel kennis op te  doen
- Kennis van inrichtingsplannen op grond van de Wilg is een pré
- Kennis van Ruimtelijke Ordening en Planologie is een pré
- Afgestudeerd in het bestuursrecht is een harde eis

Optioneel en/of aanvullend:
- Kennis van de nieuwe Wet natuurbescherming en het wetsvoorstel Omgevingswet, danwel bereid is hiervoor snel kennis op te doen
- Kennis van Waterwet- en regelgeving is een pré
- Kennis van milieuwet- en regelgeving
- Kennis van contractenrecht
- Kennis van het (Europese)aanbestedingsrecht en de regeling op het gebied van staatssteun

Overig:
- Secuur en consequent
- Flexibel, stressbestendig en accuraat
- Resultaat- en oplossingsgericht
- Enig inlevingsvermogen in de indieners van de bezwaar en beroepschriften/bereid zijn het grotere plaatje te zien
- Goed in een team kunnen werken
- Een proactieve werkstijl
- Hij/zij kan zowel mondeling als schriftelijk helder en compact standpunten en adviezen formuleren en motiveren
- Hij/zij beschikt over een omgevingsbewuste en klantgerichte opstelling