.
15/10/2018

Vanya Berk gestart bij Campusroute Wageningen

Provincie Gelderland werkt aan een betere bereikbaarheid van Wageningen (https://campusroute.gelderland.nl/Project). Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van Wageningen en de regio FoodValley. Op dit moment is de doorstroming op de Nijenoord Allee en Mansholtlaan/Willem Dreeslaan (N781) een knelpunt. Het verkeer staat hier dagelijks vast. Hierdoor zijn bestemmingen in Wageningen zoals de Wageningen Universiteit, woonwijken, de haven en het centrum slecht bereikbaar.
 
Met veel enthousiasme is Vanya Berk begonnen als technisch projectleider in dit project. Hierbij stapt hij in een rijdende trein, want het team is al een tijdje bezig. Op het moment van instappen staan de m.e.r.-procedure en provinciaal inpassingsplan voor de deur. Vanya gaat samen met het ontwerpteam en bewoners een ontwerpproces doorlopen. Om samen te komen tot onderscheidbare wegontwerpen ten behoeve van de m.e.r.-procedure. Bij het ontwerpen kijken we breder dan het verkeerskundige deel. Uiteraard moet de weg veilig zijn. Maar de omgeving en de inbedding van het wegontwerp in de omgeving is net zo belangrijk. Hiervoor maken we graag gebruik van de lokale kennis van de bewoners en belangstellenden.