Aamsveen

Het project Aamsveen van Landschap Overijssel, gaat de tweede fase in. Was de eerste fase gericht op inrichting van de overgangszone langs de Glanerbeek, nu staan de interne herstelmaatregelen op het programma. Denk daarbij aan compartimentering door aanleg van dammen, afgraven van verdroogde delen. Voor deze tweede fase heeft Landschap Overijssel het IPM-team tegen het licht gehouden. Sander Uiterwijk is daarbij benoemd als de nieuwe projectleider van het (ervaren) team. Bijzonder aan het project is de samenwerking met de Duitse partners. Het Aamsveen is namelijk het Nederlandse deel van een uitgestrekt hoogveengebied, waarvan het grootste deel in Duitsland ligt (het Hündfelder Moor). Ook in het Duitse deel staat een pakket herstelmaatregelen op stapel en partijen hebben in 2023 gezamenlijk LIFE-subsidie verkregen voor de uitvoering ervan. Gezamenlijk, omdat de borging van de N2000 instandhoudingsdoelen alleen gerealiseerd kan worden als herstelmaatregelen in het gehele hoogveengebied worden uitgevoerd. Deze samenwerking – genaamd Cross-Border Bog – behelst ook inhoudelijk kennisontwikkeling en –uitwisseling en gezamenlijke communicatie-activiteiten.

Vorig project:
Vergroening bedrijventerreinen

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.