.

Aanpassen PAS-Gebiedsanalyses & Organisatie monitoring

Aanpassen PAS-Gebiedsanalyses & Organisatie monitoring
In opdracht van: Provincie Noord-Brabant
Datum: 2018

Opdrachtomschrijving

In opdracht van provincie Noord Brabant past MLG B.V. de 13 Brabantse PAS-Gebiedsanalyses aan. Wijzigingen die doorgevoerd moeten worden zijn o.a. het toevoegen van soorten uit het zogenaamde veegbesluit, nieuwe depositieberekeningen uit AERIUS M18 en aanpassingen in PAS- herstelmaatregelen. De opdracht wordt in afstemming met de provinciale gebiedsecologen en de TBO’s uitgevoerd. Daarnaast organiseert MLG B.V. de monitoring van PAS-Procesindicatoren mee voor provincie Noord Brabant.