.

Antiverdrogingsmaatregelen Gruttoveld en Gorzenveld

Antiverdrogingsmaatregelen Gruttoveld en Gorzenveld
In opdracht van: Flevo-landschap
Datum: 2017

Opdrachtomschrijving

In deze natuurgebieden in Flevoland is sprake van ernstige verdroging. MLG heeft een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor verbetering van het watersysteem en hiervoor een advies uitgebracht. Ook de verdere planuitwerking, de aanbestedingen en begeleiding tijdens de uitvoering worden door MLG verzorgd, op weg naar een verbeterd leefgebied voor kiekendieven en grutto’s.