.

Beekherstel en Natte natuurparel Oude Strijper Aa

Beekherstel en Natte natuurparel Oude Strijper Aa
In opdracht van: Waterschap De Dommel
Datum: 2016-heden

Opdrachtomschrijving

Het doel is realisatie van 2 km beekherstel, 2,5 km natuurvriendelijke oever en inrichting van 294 ha natte natuurparel. In en nabij het N2000-gebied Groote Heide Leenderbos. Een complex project met veel belangen.

MLG verzorgt hier in opdracht van Waterschap De Dommel het omgevingsmanagement. Dat houdt hier in dat de hydrologische maatregelen zo goed mogelijk afgestemd worden op alle belangen. Denk aan de belangen van agrariërs, Staatbosbeheer en provincie. Zo dragen we er aan bij dat dit plan ook echt tot uitvoering leidt.