.

Beleidsuitvoerder Ecologie

Beleidsuitvoerder Ecologie
In opdracht van: Provincie Overijssel
Datum: 2017- heden

Opdrachtomschrijving

Sinds februari 2017 is Marloes van Delft gedetacheerd bij provincie Overijssel als beleidsuitvoerder Ecologie. Binnen deze functie werkt zij aan uitdagende projecten, vaak gerelateerd aan Natura 2000 en PAS. Zij is gebiedsecoloog voor de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Zwarte water en Vecht en Rijntakken waarbij zij adviseert bij de uitvoering van de PAS-maatregelen. Aanvullend zit Marloes in het projectteam van de Monitoring PAS-procesindicatoren en begeleidt zij de aanbesteding van de monitoring. Daarnaast is Marloes projectleider voor het project Particuliere Natuurrealisatie waarbij 73 ha landbouwgrond wordt omgevormd naar natuur. Marloes ondersteunt de initiatiefnemers bij het opstellen van de subsidieaanvragen en beoordeeld de inrichtingsplannen inhoudelijk.