.

Beleidsuitvoerder Ecologie

Beleidsuitvoerder Ecologie
In opdracht van: Provincie Overijssel
Datum: 2017- 2018

Opdrachtomschrijving

Marloes van Delft is vanaf februari 2017 gedetacheerd geweest bij provincie Overijssel als beleidsuitvoerder Ecologie. Binnen deze functie werkte zij aan uitdagende projecten, vaak gerelateerd aan Natura 2000 en PAS. Zij was gebiedsecoloog voor de Natura 2000-gebieden Uiterwaarden Zwarte water en Vecht en Rijntakken waarbij zij adviseerde bij de uitvoering van de PAS-maatregelen. Aanvullend zat Marloes in het projectteam van de Monitoring PAS-procesindicatoren en begeleidde zij de aanbesteding van de monitoring. Daarnaast was Marloes projectleider voor het project Particuliere Natuurrealisatie waarbij 73 ha landbouwgrond wordt omgevormd naar natuur. Marloes ondersteunde de initiatiefnemers bij het opstellen van de subsidieaanvragen en beoordeelde de inrichtingsplannen inhoudelijk.