.

Deltaplan voor het landschap

Deltaplan voor het landschap
In opdracht van: Stichting Streekhuis het Groene Woud
Datum: 2016

Opdrachtomschrijving

In het kader van Deltaplan voor het landschap is het groene Woud gekozen als één van de vier pilotgebieden voor nieuwe financieringsconstructies.Het gaat hier om nieuwe mogelijkheden voor landschapsontwikkeling en –beheer te verkennen en toe te passen.Er wordt in dit project gewerkt aan verfraaiing van het landschap, toerisme en recreatie, met behoud van toekomstperspectief voor agrariërs en daarmee aan een gezonde stad-land relatie. Dat gebeurt hier door grondruil en langjarige (30 jaar!) beheercontracten.Daarmee krijgen agrariërs de kans de aanleg en het onderhoud van het landschap op te nemen in hun (duurzame) bedrijfsvoering. Dat geeft meer perspectief en draagt bij aan het behoud en versterking van het landschap in Het Groene Woud.

Deltaplan voor het landschap is een intensieve samenwerking tussen Ministerie van I&M, Provincie, Waterschap de Dommel, Brabants Landschap, Stichting Duurzaamheidsvallei, gemeente Oisterwijk en gemeente Tilburg.

Foto: Carel Brands