Dijkversterking Pannerdense Waard – Westervoort

Een dijkversterking is natuurlijk in de eerste plaats techniek, maar kan absoluut niet zonder goed omgevingsmanagement. Daarom ondersteunt MLG het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) bij de dijkversterking Pannerdense Waard – Westervoort met alles wat te maken heeft met het gebiedsproces.

Om de waterveiligheid ook in de toekomst op orde te hebben, moet de dijk tussen Spijk en Westervoort worden versterkt. Dit project valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma, HWBP. Als eerste wordt het deel tussen de Pannerdense Waard en Westervoort, langs het Pannerdensch kanaal en de IJssel, onder handen genomen. Er is al bekend welke technische kenmerken van de dijk verbeterd moeten worden, maar dan zijn er diverse manieren waarop dat kan gebeuren. Daarbij spelen de wensen en ideeën van de gebruikers van de dijk een grote rol. Er is dan ook veel aandacht voor bewoners en andere betrokkenen. Woningen, bedrijven, natuur, landschap, recreatie, verkeer – het speelt allemaal een rol.

Het integrale van zo’n vraagstuk past erg goed bij MLG. In de huidige fase van de verkenning valt er genoeg te puzzelen met al die belangen. Diewertje Dijkman (what’s in a name…) ondersteunt de omgevingsmanager van WRIJ bij alles wat te maken heeft met het gebiedsproces, van belangen en omgevingswensen inventariseren en naastgelegen projecten betrekken tot bijeenkomsten organiseren en de projectmail beheren en afhandelen. Ook Arcadis is bij het project betrokken, o.a. voor de procedurele stappen zoals de milieueffectrapportage. Het is dus een complex project met veel partijen (zowel intern als extern), er speelt veel en er moet veel gebeuren in korte tijd. Daardoor is het dynamisch, boeiend en leerzaam.

Meer weten over het project zelf? Kijk op de website van WRIJ

{Dijk Pannerdense Waard – Westervoort} bron foto: Studio Hanna Prinssen

Vorig project:
Aamsveen

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.