Drentsche Aa

Het Nationaal Park Drentsche Aa, een oeroud landschap waar de geschiedenis letterlijk is te zien en te voelen. Waar vele beken al meanderend hun weg zoeken. Maar ook een landschap waar nog veel opgaven liggen voor beek-, landschaps- en natuurherstel. Prolander, de uitvoeringsorganisatie landelijk gebied van de provincies Groningen en Drenthe, heeft tot taak deze integrale opgaven in samenwerking met de gebiedspartners te realiseren. Een forse meerjarenklus die onderdeel vormt van het Drentse Programma Natuurlijk Platteland. Een viertal uitvoeringsprojecten 2023 is onderdeel van dit programma. Prolander heeft Sander Uiterwijk als projectleider ingeschakeld om ervoor te zorgen, dat voor deze vier gebieden nog dit jaar een plan van aanpak gereed komt. Hij gaat dat doen met een Prolander team en natuurlijk in nauwe samenwerking met de betrokken gebiedspartners. Echt een voorbeeld van gebiedsontwikkeling in en met het gebied!

Vorig project:
Gebiedsfonds Zonneparken

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.