Drentsche Aa

Het Nationaal Park Drentsche Aa is een oeroud landschap waar nog veel opgaven liggen voor beek-, landschaps- en natuurherstel. Prolander, de uitvoeringsorganisatie landelijk gebied van de provincies Groningen en Drenthe, heeft tot taak deze integrale opgaven in samenwerking met de gebiedspartners te realiseren. Een forse meerjarige klus die onderdeel vormt van het Drentse Programma Natuurlijk Platteland. Sinds medio 2020 is Sander Uiterwijk als projectleider actief bij Prolander.

Voor deelgebied Roodzanden langs het Schipborgerdiep is nu, na twee jaar puzzelen, het inrichtingsplan Roodzanden in ontwerp gereed. Dat was de opdracht voor Sander: om met zijn team van specialisten en met inzet van bureau Witteveen+Bos in samenwerking met partijen, belanghebbenden en betrokkenen, een integraal plan op te stellen. Een plan voor ca. 50 ha waarin het herstel van de typische Drentsche beeknatuur centraal staat. En dat begon zoals een MLG-er betaamt met de voeten-in-de-klei (in Drenthe: zand), dus beginnend met de inbreng van wensen en ideeรซn uit het gebied zelf. Een aanpak die Prolander ook voorstaat, reden waarom MLG-ers zich bij die organisatie goed thuis voelen. Die inbreng leverde tal van puzzelstukken op – bouwstenen – die gaandeweg hun plek kregen binnen het bestaande kader, dat zeker in Drenthe veelomvattend is. Sander zorgde er niet alleen voor dat er met een duidelijk plan van aanpak als basis goed werd samengewerkt, maar ook zorgde hij voor het juiste omgevingsmanagement en regelmatige bestuur advisering. Een mooi winstpunt van de aanpak is dat aangrenzende grondeigenaren een bijdrage aan de gebiedsdoelen willen leveren, door aansluitende natuurontwikkeling op eigen terrein.
Op 20 maart 2023 presenteerde hij met zijn team het plan tijdens een drukbezochte informatieavond. De reacties waren veelal positief en velen waren in gedachten en met hun vragen al bij de uitvoering. Want een uitvoeringsperiode die zo min mogelijk overlast oplevert, vormt al een puzzel op zich.
Dit jaar wordt verder gewerkt aan de bestek voorbereiding, vergunningaanvragen en uiteindelijk aanbesteding van het werk, dat in 2024 tot uitvoer moet worden gebracht.

Voor het nabijgelegen, kleinere deelgebied Grote Spelden wordt het schetsontwerp nu omgezet in een werkomschrijving. In het gebied, een voormalige ‘stroet’, wordt de centrale watergang gedempt en wordt met behulp van Drentse keien een cascade vormgegeven, zodat het gebied drassig wordt. Hierbij is de opgave om rekening houden met de belangen van de directe omgeving, te weten boslandgoed De Schipborg en landbouw.

Voor het ten zuidoosten van Assen gelegen deelgebied Anreep-Eldersloo wordt nu via het opstellen van enkele scenario’s in beeld gebracht, hoe het gebied zich kan ontwikkelen. Op grond hiervan kan opdrachtgever provincie Drenthe de ontwikkelingsrichting bepalen, zodat Sander met zijn Prolander-team tot uitwerking kan overgaan.

Vorig project:
Natuurcompensatie N18 Varsseveld Enschede

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.