Drentsche Aa

Het Nationaal Park Drentsche Aa, een oeroud landschap waar de geschiedenis letterlijk is te zien en te voelen. Waar vele beken al meanderend hun weg zoeken. Maar ook een landschap waar nog veel opgaven liggen voor beek-, landschaps- en natuurherstel. Prolander, de uitvoeringsorganisatie landelijk gebied van de provincies Groningen en Drenthe, heeft tot taak deze integrale opgaven in samenwerking met de gebiedspartners te realiseren. Een forse meerjarenklus die onderdeel vormt van het Drentse Programma Natuurlijk Platteland. Een viertal uitvoeringsprojecten 2023 is onderdeel van dit programma.

Sinds medio 2020 is Sander Uiterwijk als projectleider actief bij Prolander. Het plan van aanpak voor de vier deelprojecten, dat hij met zijn Prolanderteam en in nauwe samenwerking met de betrokken gebiedspartners heeft opgesteld, is begin 2021 bestuurlijk vastgesteld. Voor deelgebied Roodzanden langs het Schipborgerdiep is medio 2021 na een intensief gebiedsproces, de schetsfase afgerond en het fraaie schetsboekje gepubliceerd. Voor dit gebied is nu – medio 2022 – een ontwerp-inrichtingsplan in afronding. Dit wordt komend najaar gepubliceerd. Voor deelgebied Grote Spelden is de schetsfase in afronding. Kortom, echt een voorbeeld van gebiedsontwikkeling in en met het gebied!

 

Vorig project:
Natuurcompensatie N18 Varsseveld Enschede

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.