Drentsche Aa

Het Nationaal Park Drentsche Aa is een oeroud landschap waar nog veel opgaven liggen voor beek-, landschaps- en natuurherstel. Prolander, de uitvoeringsorganisatie landelijk gebied van de provincies Groningen en Drenthe, heeft tot taak deze integrale opgaven in samenwerking met de gebiedspartners te realiseren. Een forse meerjarige klus die onderdeel vormt van het Drentse Programma Natuurlijk Platteland. Sinds medio 2020 is Sander Uiterwijk als projectleider actief bij Prolander.

Voor deelgebied Roodzanden langs het Schipborgerdiep – N2000 gebied – is het inrichtingsplan Roodzanden gereed en eind 2023 bestuurlijk vastgesteld. Dat was deel 2 van de opdracht voor Sander: om met zijn team van specialisten en met inzet van bureau Witteveen+Bos in samenwerking met partijen, belanghebbenden en betrokkenen, een integraal plan op te stellen. Een plan voor ca. 50 ha waarin het herstel van de typische Drentsche beeknatuur centraal staat. Het eerste deel van zijn opdracht betrof de schetsfase: zoals het een MLG-er betaamt met de voeten-in-de-klei (in Drenthe: zand), dus beginnend met de inbreng van wensen en ideeën uit het gebied zelf. Een aanpak die Prolander ook voorstaat, reden waarom MLG-ers zich bij die organisatie goed thuis voelen. Die inbreng leverde tal van puzzelstukken op, najaar 2021 uitmondend in het schetsplan Roodzanden. En dat schetsplan is nu geëvolueerd in het inrichtingsplan. Sander zorgde er afgelopen jaren niet alleen voor dat er met een duidelijk plan van aanpak als basis goed werd samengewerkt, ook zorgde hij voor het juiste omgevingsmanagement en regelmatige bestuur advisering. Een mooi winstpunt van de aanpak is dat aangrenzende grondeigenaren een bijdrage aan de gebiedsdoelen willen leveren, door passende natuurontwikkeling op eigen terrein. Sinds najaar 2023 wordt verder gewerkt aan de bestek voorbereiding, vergunningaanvragen en uiteindelijk aanbesteding van het project Roodzanden, dat in 2024-2025 tot uitvoer moet worden gebracht.

Voor het nabijgelegen, kleinere deelgebied Grote Spelden wordt het schetsontwerp nu omgezet in een werkomschrijving/uitvoeringsbestek. In het gebied, een voormalige ‘stroet’, wordt de centrale watergang gedempt en wordt met behulp van Drentse keien een soort cascade vormgegeven, zodat het gebied drassig wordt. Hierbij is de opgave om rekening houden met de belangen van de directe omgeving, te weten boslandgoed De Schipborg en landbouw.

Voor het ten zuidoosten van Assen gelegen deelgebied Anreep-Eldersloo zijn in 2023 enkele scenario’s in beeld gebracht, hoe het gebied zich kan ontwikkelen. Op grond hiervan heeft opdrachtgever provincie Drenthe inmiddels de ontwikkelingsrichting bepaald, zodat Sander met zijn Prolander-team tot verdere planvorming en -uitwerking kan overgaan.

Sinds september 2023 heeft Sander ook het deelgebied Rolderdiep onder zijn hoede. Ook voor dit beekdal – waar veel nog in te richten natuurgronden in beheer komen bij de huidige eigenaren – moet een inrichtingsplan worden opgesteld. Een opgave die sterk wordt beïnvloed door de bijzonder hydrologische omstandigheden in dit beekdal, waar sprake is van veel kweldruk.

Vorig project:
Natuurcompensatie N18 Varsseveld Enschede

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.