.

Duurzame Oevers Zuiderzeeland

Duurzame Oevers Zuiderzeeland
In opdracht van: Waterschap Zuiderzeeland
Datum: 2014-2017

Opdrachtomschrijving

In de periode 2012-2015 heeft Waterschap Zuiderzeeland 184 km duurzame en natuurvriendelijke oevers gerealiseerd. Duurzame oevers zijn oevers die door middel van een extra brede plasberm minder overstromingsrisico voor agrariërs bieden. Natuurvriendelijke oevers houden rekening met plant en dier in het landschap. 
MLG heeft het waterschap hierin ondersteund met advisering, projectleiding en projectsecretariaat en heeft dit ook voor de fase 2014-2017 verzorgd.