.

EHS Heidsche Peel

EHS Heidsche Peel
In opdracht van: Provincie Limburg
Datum: 2015

Opdrachtomschrijving

Heidsche Peel kent zeven versnipperde natuurgebieden in een landbouwgebied. In de organisatie Maasgaard werken provincie Limburg, gemeente Venray en Waterschap Peel en Maasvallei samen aan een ecologische hoofdstructuuropgave (EHS).
In opdracht van provincie Limburg is MLG hiervoor de voorbereiding gestart.