.

EVZ Oude Beek

EVZ Oude Beek
In opdracht van: Gemeente Roosendaal
Datum: Heden

Opdrachtomschrijving

Gemeente Roosendaal is druk bezig om het stadsdeel Stadsoevers om te vormen tot een modern stadsdeel waar wonen, werken en natuur worden verweven. Daarbij krijgt de Molenbeek, die hier vroeger “oude Beek” werd genoemd, een belangrijke rol als groen beekdal in de stad. Gelijktijdig wordt ook de laatste ontbrekende schakel in de Ecologische Verbindingszone Molenbeek gerealiseerd zodat er een doorgaande verbinding ontstaat vanaf de Belgische grens tot aan de uitmonding in de Engebeek.
De EVZ wordt in samenwerking met het waterschap gerealiseerd en binnen de mogelijkheden die hiervoor bestaan wordt een beroep gedaan op het Groen Ontwikkelbedrijf Brabant om de ontwikkeling van de EVZ te subsidiëren.
MLG leidt het proces waarbij het schetsontwerp wordt uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dit VO dient als basis voor de subsidie aanvraag bij het GOB en het projectplan Waterwet. In samenwerking met waterschap en gemeente wordt de subsidie aanvraag opgesteld en wordt het projectplan geschreven en in procedure gebracht zodat het door het waterschapsbestuur kan worden vastgesteld.