Gasvrij Purmerend

Aan de keukentafel in stedelijk gebied

Purmerend heeft al een aanzienlijk deel van haar woningbestand aangesloten op het warmtenet. In dit project gaan we nog eens een complete woonwijk van het aardgas afhelpen, een eerste aanzet voor het uiteindelijk streven naar een 100% gasvrij Purmerend. Met veel particulier bezit is dit een grote uitdaging. MLG maakt het verschil aan de keukentafel!

Vanaf aanvang werkt collega Richard de Boer als Projectleider aan dit project en later is het team uitgebreid met Monique Tuijp als Projectondersteuner. Binnen dit project worden in totaal 1.267 woningen gasvrij gemaakt. Purmerend is koploper als het gaat om energietransitie. Vanaf de jaren 80 beschikt deze gemeente over een eigen warmtenet waardoor 75% van de woningen gasvrij zijn. Momenteel worden de wijken van voor de jaren 80 aangepakt en gasvrij gemaakt.
De wijk Overwhere in Purmerend is een van de 27 wijken uit het Programma aardgasvrije wijken. Deze woningen zijn binnen dit programma de eerste particuliere woningen die middels een wijkgerichte aanpak daadwerkelijk van het gas af gaan.

Met elkaar hebben wij in Nederland het doel gesteld om in 2050 alle woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen. In het Programma Aardgasvrije Wijken werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen om gemeenten en betrokken partijen te ondersteunen om wijken aardgasvrij te maken. De 27 wijken fungeren als proeftuin waar gemeenten samen met bewoners, gebouweigenaren, netbeheerders en energieleveranciers samen leren hoe de wijkgerichte aanpak het beste kan worden ingericht.

Meer weten over dit project? Neem gerust contact op met Richard de Boer op 06 5343 8029 of via info@ml-g.nl.

Vorig project:
Klimaatadaptatie hoge zandgronden

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.