Gebiedsontwikkeling de Vlijt Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft MLG BV. gevraagd een gebiedsanalyse uit te voeren naar de (verkeers)structuur van en rondom Kanaal Noordoost / De Vlijt. Daarbij hanteert MLG een aanpak ‘anders kijken en denken’ door vanuit het gebied zelf te redeneren. Juist het ‘anders denken en kijken’ heeft in het verleden ook tot verrassende resultaten voor andere en vergelijkbare opgaves in Apeldoorn geleid. Trots dat de gemeente daarom deze aanpak waardeert en opnieuw voor het gebied deze benadering zoekt.

Een integrale gebiedstransformatie waar woningbouw, bedrijvigheid, groenstructuren samen met bestaande beeldbepalende elementen (bijv. een sluis) en ruimte voor evenementen langs het kanaal wordt ontwikkeld. Daarvoor is een toekomstbestendige (verkeers)structuur nodig. Verkeer is het hoofdthema, maar een goed functionerende structuur gaat juist ook over oude en nieuwe ruimtelijke, landschappelijke en stedenbouwkundige structuren en patronen. Juist daar ligt de sleutel om tot een integrale structuurvisie te komen die gaat werken voor de toekomst.

Vorig project:
Landgoederen Oldenzaal

Search

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.