.

Gebiedsecoloog

Gebiedsecoloog
In opdracht van: Provincie Noord-Brabant
Datum: 2018

Opdrachtomschrijving

Voor een periode van 4 maanden is Marloes van Delft als ecoloog vanuit MLG B.V. ingehuurd als gebiedsecoloog bij provincie Noord Brabant. Als gebiedsecoloog was zij actief in 5 Brabantse Natura 2000-gebieden en fungeerde als contactpersoon voor alle ecologische vraagstukken vanuit de TBO’s, waterschappen en omgeving. In deze periode zijn PAS-veldbezoeken georganiseerd en deze verslagen opgesteld in afstemming met de TBO’s, onderzoeksresultaten beoordeeld en monitoringsplannen voor de procesindicatoren opgesteld. Een rol met een mooie afwisseling van procesmatig en ecologisch inhoudelijk werk.